รับสมัครงานตำแหน่ง —- Lawyer or Para-Legal

2021.12.14ประเภทธุรกิจ Japanese Law Firm
ตําแหน่ง Lawyer or Para Legal
เงินเดือน 40000-70000
สถานที่ทํางาน Bangkok - Sathorn

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 28-33

ภาษา Good command in English

Japanese company : Law firm business
Working location : Bangkok – Sathorn
Position : Lawyer or Para-Legal Officer

-Male / Female
-Age 28-32 years old
-University in Law major
-No have lawyer license is ok
-English : Business level (Translate the documents from Thai to English)
-Experience of Labor, Labor Dispute, Trial in court (if have, better) in the company 5 years up
*Notice of termination, negotiate Labor Union etc.
-Salary Max 70,000 baht

More detail / send resume : khanittha@pcmt.in.th

**********************
พิเศษ‼️ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเพียง10,000 ท่านแรก
ฟรี!! การทดสอบ PROGOS Business English Speaking Test Online From Japan!!
มาตรฐานสากล CEFR
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.personnelconsultant.co.th/thai/news-th/48680

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed