รับสมัครงานตำแหน่ง — Asst. Manager / Manager Import


ประเภทธุรกิจ Logistics
ตําแหน่ง Asst. Manager / Manager Import
เงินเดือน 40,000-50,000THB
สถานที่ทํางาน Bangkok - Sulom

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 35-40

ภาษา English : Business level


บริษัทญี่ปุ่น บริษัทแม่อยู่ที่ญี่ปุ่น มีสาขาในประเทศไทย 6 สาขา ให้บริการรับบรรจุหีบห่อ (packing) และการขนส่งสินค้า (Logistic)
สำนักงานตั้งอยู่ที่ สีลม กทม.
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Asst.Manager/Manager Import (21035)

Job Description รายละเอียดงาน
1.ให้คำปรึกษาด้านเอกสารพิธีการศุลกากรนำเข้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าสินค้าแก่พนักงานที่บริการลูกค้า(CS)
2.ให้คำปรึกษาด้านการนำเข้าสินค้าแก่ลูกค้าและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
3.อนุมัติการใช้พิกัดศุลกากรนำเข้าสินค้าร่วมกับทีมผู้ชำนาญการศุลกากร
4.ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
5.ควบคุม บริหารการจัดการ และกำกับทีมบริการลูกค้านำเข้า(CS)
6.งานอื่นๆ ที่่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 35 – 40 ปี
2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3.มีประสบการณ์ทำงานระดับผู้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 5 ปีในการดำเนินการนำเข้า Freight Forwarder เป็นต้น
4.มีความรู้ภาษาอังกฤษได้ดี
5.ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากรและเป็นผู้ชำนาญการศุลกากรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.หากมีประสบการณ์ด้านงานสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

More detail / send resume : khanittha@pcmt.in.th

**********************
พิเศษ‼️ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเพียง10,000 ท่านแรก
ฟรี!! การทดสอบ PROGOS Business English Speaking Test Online From Japan!!
มาตรฐานสากล CEFR
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.personnelconsultant.co.th/thai/news-th/48680

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed