รับสมัครงานตำแหน่ง — E-commerce marketing manager


ประเภทธุรกิจ Coffee & Coffee machine
ตําแหน่ง E-commerce Marketing Manager
เงินเดือน 50000-70000THB
สถานที่ทํางาน Bangkok - Jatujak

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 35-45

ภาษา English : Business Level

Japanese company : Trading & import about coffee , coffee machine
Work location : Bangkok – Jatujak
Position : E-commerce marketing manager

– Male / female , age 35-45 years old
– Bachelor’s degree or higher in marketing , business , e-commerce or relate
– 5-8 years experience in marketing , sales , business development
– Good communicate in English
– Salary 50000-70000 THB

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed