รับสมัครงานตำแหน่ง — QA Supervisor


ประเภทธุรกิจ Manufacturing - Automotive parts
ตําแหน่ง QA Supervisor
เงินเดือน 20,000-35,000THB
สถานที่ทํางาน Chonburi

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 25-35

ภาษา Good command in English

Japanese company : Manufacture of relays and flashers for cars and motorcycles. (Denso group)
Working location : Amata City Chonburi IE- Chonburi
Position : QA Supervisor

Qualification ;
– Male , age 25-35 years old
– Bachelor’s degree in Engineering or relate
– Have experience in QA , ISO IATF or relate 2-5 years
– Experience 2 – 3 years of working experience in Quality Assurance ,Customer requirement and claim, Standard Procedure from Automotive Industry.
– Has knowledge of IATF, PPAP
– Good command in English

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed