ล่ามภาษาญี่ปุ่น /หญิง/ บริษัทเปิดโรงงานใหม่ ทำงานที่อีสเทิร์ซีบอร์ด ระยอง มีรถรับส่ง

2014.02.18ประเภทธุรกิจ แปรรูปเหล็ก
ตําแหน่ง Interpreter
เงินเดือน -60,000 บาท
สถานที่ทํางาน นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด

Detail

เป็นล่ามให้กับ Factory Manager ชาวญี่ปุ่น แปลในส่วนของการผลิตและอื่นๆ

 • คุณสมบัติ เพศหญิง
 • อายุ25-40 ปี
 • ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้ดี หากสอบผ่านระดับ N2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  ?????????
  -????????
  -????????????????????
  -????????????
  ??????????????? ?????? ????????
  ??? 081-8249958
  E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th