ผู้จัดการแผนกธุรการและบุคคล สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี/ จันทร์-ศุกร์/ ทำงานที่นิคมอมตะนคร ชลบุรี

2014.04.01ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องจักร
ตําแหน่ง Admin/Hr Manager
เงินเดือน Negotiable
สถานที่ทํางาน นิคมอมตะนคร ชลบุรี

Detail

ดูแลงานด้านธุรการ/บุคคล และเอกสารการจัดซื้อ

 • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
 • อายุ35-50
 • ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้ดี

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  ????????????????????????? ???????????????????? ?????? 2556 ??????????????????????? 2556
  ????????? ???????????, check ????? (?????????????? ?????????????????????????)
  ?????????? ???????? 081-8249958
  E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th