รับด่วน !! ล่ามประสานงานนายญี่ปุ่น สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับ 3 ขึ้นไป /เพศชาย หญิง / ทำงานวันเสาร์ได้ /จ. ระยอง

2014.05.01ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - ELECTRONIC
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน MAX 65,000
สถานที่ทํางาน RAYONG

Detail

 • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
 • อายุ22-50
 • ภาษาJAPANESE

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  ??????? ?????? ????? 081-9018220 ????
  – ?????????? ???????????????? ????????????
  – ?????????????????????????????? ????? 3 ??????
  – ???????????????????