รับสมัคร Interpreter สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี ทำงานปราจีน สนใจติดต่อศรัณยา 063-9053091

2018.01.11ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING
ตําแหน่ง Interpreter
เงินเดือน 30,000-50,000
สถานที่ทํางาน ปราจีนบุรี

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 23-35

ภาษา ญี่ปุ่น


บริษัททำเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่ววนรถยนต์
ทำงานนิคม304 ปราจีนบุรี
ทำงานวันจันทร์-เสาร์(เสาร์เว้นเสาร์) 8:00-17:00

คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

สนใจติดต่อศรัณยา 063-9053091

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed