เปิดรับสมัครงาน — ISO14001 Manager

2019.04.24ประเภทธุรกิจ Plastics Machine
ตําแหน่ง ISO14001 Manager
เงินเดือน 40000-50000
สถานที่ทํางาน Pathumthai

Detail

รายละเอียดงานและขอบเขตงาน: -วางแผนงาน ควบคุม ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO14001:2015 -ทำหน้าที่เป็น Internal Auditor และ Supplier Auditor เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม -ทำหน้าที่ประสานงานติดตามและตรวจสอบเอกสาร CAR ,PAR รวมทั้งจัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสาร -ควบคุม ดูแล ดำเนินการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมของระบบมลพิษทางน้ำ อากาศ และการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม -เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่ปรึกษาทางด้านมาตรฐาน ISO14001 หรือหน่วยงานเอกชนในเรื่องสิ่งแวดบ้อม


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 35-40

ภาษา Good command in English

ISO 14001 Manager
คุณสมบัติ:
-ชาย หรือ หญิง , อายุ 35-40 ปี
-มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไปในตำแหน่งผู้จัดการด้าน ISO14001
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่โรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
-ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจติดตามภายในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
** เงินเดือน: 45,000-50,000 **

Please contact 081-8680461 or sen resume at khanittha@pcmt.in.th

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed