เปิดรับ–ล่ามภาษาญี่ปุ่น

2019.04.26ประเภทธุรกิจ Wire Harness - Automotive
ตําแหน่ง Japanese Interpreter
เงินเดือน 30000-45000
สถานที่ทํางาน Samutprakarn

Detail

-To be an interpreter Japanese - Thai of Sales Office. -Translate document, E-mail from Japanese to Thai or English and Translation English or Thai to Japanease. -To support Japanese managers related to GA tasks such as hotel & golf booking, communicate with other department in the company that the Japanese managers need to deal with.


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา Good communicate in Japanese

Japanese Interpreter
-Female age 25-35 years old
-Exp 1-2 years in Japanese interpreter , translator , or relate field
-Good command in Japanese skill (N2 up)
-Salary 35-42k.

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed