รับสมัคร — Sales-Marketing (FMCG)

2019.04.26ประเภทธุรกิจ Beverage Japan drink/FMCG
ตําแหน่ง Sales-Marketing
เงินเดือน 25000-40000
สถานที่ทํางาน Chonburi/Rayong

Detail

Job Description : - Responsible to take care and visit customer accounts - Managing and planning to achieve company sales target - Maintain and build relationship with customers and to drive business outcome in Traditional Trade - Conduct strategy and plan of customer management and visit - Coordinate with team to manage Traditional Trade accounts effectively


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-40

ภาษา Fair in English

Position : Sales and Marketing Officer (Traditional Trade)
Responsible Area : Chonburi, Rayong

Qualifications :
– Male 25 – 40 years old is preferred
– Bachelor’s Degree or higher in related fields.
– At least 2 years experience in FMCG industry will be advantage.
– Resident in Chonburi, Rayong will be advantage.
– Result-oriented with strong selling, presentation and negotiation skills
– Fair command of English communication with computer skills (MS-Office applications)
– Must have a driving licence and a private car

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed