เปิดรับสมัคร ENGINEER ISO 14000

2019.08.05ประเภทธุรกิจ ชิ้นส่วนรถยนต์
ตําแหน่ง Engineer ISO 14000
เงินเดือน 18,000 - 35,000
สถานที่ทํางาน PINTHONG IE.-CHONBURI

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

เปิดรับสมัคร ENGINEER ISO 14000
เพศชาย/หญิง
อายุ 25 – 35 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้าน ISO 14000,สิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปีขึ้นไป
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed