ตำแหน่งงานภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา — โรงงานพลาสติก

2019.10.24ประเภทธุรกิจ Plastics Products
ตําแหน่ง 1.Japanese Support 2. Interprter
เงินเดือน 25000-45000
สถานที่ทํางาน Pathumthani

Detail

1. Japanese Support ลักษณะงาน - ล่ามแปลในการประชุม และเเปลเอกสาร จาก TH-JP, JP-TH ในส่วนสำนักงาน - ล่ามแปลในหน้างานฝ่ายผลิต (บางครั้ง) TH-JP , JP-TH - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 2. Japanese Interpreter (Production) ลักษณะงาน - ล่ามแปลในการประชุม และเเปลเอกสาร จาก TH-JP, JP-TH ในส่วนงานผลิต - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา Good communicate in Japanese (N3-N2)


1. Japanese Support จำนวน 1 อัตรา
● เงินเดือน: 30,000 – 45,000 บาท
● เพศหญิง อายุ 27-32 ปี
● วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่นหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
● มีประสบการณ์ล่ามภาษาญี่ปุ่น อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
● ผ่านการสอบวัดระดับ N2
● มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น

2. Japanese Interpreter (Production) จำนวน 1 อัตรา
● เงินเดือน: 25,000 – 35,000 บาท
● เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
● วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่นหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
● มีประสบการณ์ล่ามภาษาญี่ปุ่นในส่วนงานผลิต อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
● ผ่านการสอบวัดระดับ N3 หรือ N2
● มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed