เปิดรับ —- QC ประจำโรงงานเวียงจันทน์ ประเทศลาว

2019.10.29ประเภทธุรกิจ Manufacture - Textile & Garment
ตําแหน่ง QC (Factory @ LAOS)
เงินเดือน Max 600000
สถานที่ทํางาน VIENTIANT - LAOS

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-40

ภาษา Can communicate in English


เปิดรับ —- QC ประจำโรงงานเวียงจันทน์ ประเทศลาว 1 อัตราดังนี้
1.ชายหรือหญิง อายุ 25-40 ปี สัญชาติไทย
2.การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
3.มีประสบการณ์ทำงานด้านคุณภาพโรงงาน เสื้องผ้า สิ่งทอมาอย่างน้อย 1-3 ปี
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
5.สามารถทำงานประจำที่ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาวได้

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed