รับสมัครงาน ตำแหน่ง– พนักงานบัญชี

2020.05.22



ประเภทธุรกิจ CHEMICAL MATERIAL
ตําแหน่ง ACCOUNTANT
เงินเดือน 30000-40000
สถานที่ทํางาน SAMUTPRAKARN

Detail

- ACCOUNT - CALCULATE SALARY


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 26-45

ภาษา - THAI AND ENGLISH


POSITION: ACCOUNTANT
คุณสมบัติ: เพศ ช/ญ
อายุ 26-45 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ในแผนกบัญชี
มีใบ CPD สามารถเซ็นเบิก/ปิด งบได้
มีรถยนต์ส่วนตัว หรือสามารถเดินทางมาทำงานเองได้

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed