รับสมัครEngineer AOTS(Traning Japan)/ผู้ชายเท่านั้น/วุฒิปวส-ปริญญาตรีวิศวกรรมสาขาแม่พิมพ์พลาสติก เครื่องกล อุสาหการ/สถานที่ทำงานจ.ชลบุรี/ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2020.06.271. ช่างซ่อมแม่พิมพ์ 2 อัตรา (Mold Technician)
คุณสมบัติ : – เพศชาย อายุ 22-25 ปี
-วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาแม่พิมพ์พลาสติก เครื่องกล อุสาหการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประการณ์ด้านงานซ่อมแม่พิมพ์พลาสติก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน: แก้ไขแม่พิมพ์พลาสติก , บำรุงรักษาแม่พิมพ์พลาสติก

2. วิศวกรออกแบบแม่พิมพ์ 1 อัตรา ( Design Engineer)
คุณสมบัติ : – เพศชาย อายุ 23 -25 ปี
-วุฒิปริญญาตรี(วศบ.) สาขาแม่พิมพ์ เครื่องกล อุสาหการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้โปรแกรม UG , NX ,Auto Cad ,Solids Work ได้เป็นอย่างดี
– มีประสบการณ์ 1 – 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน: ออกแบบแม่พิมพ์และงานอื่นๆที่หัวหน้ามอบหมาย

3. วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ 1 อัตรา ( QA Engineer)
คุณสมบัติ : – เพศชาย อายุ 22 -25 ปี
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความขยันอดทน มุ่งมั่นในงานที่รับผิดชอบ
– มีความรู้เกี่ยวกับ ISO9001/TS16949 ,ISO14001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์ตรวจคุณภาพ ด้านพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน: ตรวจประเมินคุณภาพ ปฎิบัติการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาด้านคุณภาพ