รับสมัครงานตำแหน่ง — เจ้าหน้าที่สนับสนุนโปรแกรมระบบ (SAP Support Consultant)

2020.09.30ประเภทธุรกิจ Battery (Automotive)
ตําแหน่ง SAP Support Consultant
เงินเดือน 18000-30000
สถานที่ทํางาน Samutprakarn

Detail

•วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบ SAP ใน module ที่ได้รับมอบหมาย 1 module และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นที่ประเด็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่สนับสนุนโปรแกรมระบบ (SAP Support Analyst) ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ •ประสานงานกับหน่วยงาน/ เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา •ดำเนินการป้องกันปัญหา วิเคราะห์ และพัฒนาโปรแกรมระบบ SAP •สอนแนะนำเจ้าหน้าที่สนับสนุนโปรแกรมระบบท่านอืนในเรื่องที่เกียวกับ module ที่รับผิดชอบ


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 24-30

ภาษา Good command in English

บริษัทญี่ปุ่นโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และอื่นๆ
ตั้งอยู่ที่ นิคมฯ บางปู สมุทรปราการ
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนโปรแกรมระบบ (Junior SAP Support Consultant)

คุณสมบัติ
•ชายหรือหญิงอายุ 24-30 ปี
•ปริญญาตรี Computer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือประสบการณ์ทำงานโดยตรง
•มีประสบการณ์ทำงานในด้าน IT อย่างน้อย 4 ปี
•โปรแกรมระบบ SAP อย่างน้อย 2 ปี และมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบ SAP ครบทุกเฟส ของงานติดตั้ง (Full implementation) มาอย่างน้อย 1 โครงการ
•สามารถ Configure ระบบ SAP ใน module ที่รับผิดชอบได้ 1 module / สามารถ debug และเข้าใจ Code ที่พัฒนาในภาษา ABAP
•สามารถพัฒนาโปรแกรมอืนที่เชือมต่อกับระบบ SAP เช่น ระบบ Web Application ที่เชื่อมต่อกับระบบ SAP ,ระบบ Business Intelligence/Data Warehouse ที่เชื่อมต่อกับระบบ SAP เป็นต้น

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed