เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — HR Section Manager

2020.10.15ประเภทธุรกิจ Acrylic & Plastics
ตําแหน่ง HR Section Manager
เงินเดือน 45000-55000
สถานที่ทํางาน Bangpoo IE. - Samuthprakarn

Detail

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 1. งานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง 2.งานพัฒนาและฝึกอบรม 3.งานบริหารผลตอบแทน 4.งานบริหารพนักงานสัมพันธ์ 5.การจัดการทั่วไป 6.การจัดการงานธุรการ


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 40-45

ภาษา Good command in English


Company is joint venture of Sumitomo Chemicals and Itochu Japan. Established in 2002 and produce the premium quality of PMMA (Cast Acrylic)
Our market is worldwide, especially in Japan, Europe, UAE, USA and domestic.
บริษัทญี่ปุ่นร่วมทุนระหว่าบ.ซูมิโตโม่ เคมิคอล กับกลุ่มบริาัทอิโตชู โรงงานผลิตแผ่นอะคริลิกประเภทหล่อในกระจกแม่แบบที่มีคุณภาพสูง
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง HR Section Manager ดังนี้

– ชายหรือหญิง อายุ 40-45 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีหรือโทขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคลหรือที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานสายงานบุคคล ด้านการสรรหาว่าจ้าง วางแผนกำลังคน พัฒนาและฝึกอบรม บริหารผลตอบแทน และพนักงานสัมพันธ์ อย่างน้อย 5-10 ปีขึ้นไป
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed