เปิดรับสมัคร Sales engineer จำนวน 2 อัตรา

2020.11.27ประเภทธุรกิจ Water Treatment
ตําแหน่ง Sales Engineer
เงินเดือน 20000-25000
สถานที่ทํางาน Samutprakarn

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 24-28

ภาษา Fair to Good command in English

บริษัทดำเนินธุรกิจ ดูแลรักษาคุณภาพน้ำแบบครบวงจร มีบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ 2501
สถานที่ตั้ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
เปิดดำเนินการในเมืองไทย ตั้งแต่ปี 2556
– จำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์สำหรับดูแลรักษาคุณภาพน้ำ
– จำหน่ายและบริหารจัดการระบบดูแลรักษาคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม
– จำหน่ายอุปกรณ์และบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
– ให้คำปรึกษาด้านการดูแลคุณภาพน้ำ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร Sales engineer จำนวน 2 อัตรา
– ชายหรือหญิง อายุ 24-28 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี หรือทีเ่กี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย หรือที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 1-2 ปี
– สื่อสารภาษาอังกฤษได้
– มีใบขับขี่รถยนต์

เงินเดือน 20,000~25,000THB/Month
เวลาทำการ 08:00 – 17:00 (วันจันทร์ – วันศุกร์)

สวัสดิการ
1.ประกันสุขภาพ
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.จ่ายเงินให้ในกรณีวันลาพักร้อนใช้ไม่หมด

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed