เปิดรับ — Customer Service

2020.12.09ประเภทธุรกิจ Medical service
ตําแหน่ง Customer Service
เงินเดือน 30000-60000
สถานที่ทํางาน Prachinburi

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-35

ภาษา Good communicate in Japanese (N2)


Japanese Business Sales and provision of medic services, planning and sales of overseas medical checkup, planning of insurance products.
Head office at Bangkok.
Place : Prachinburi (New office) for support Japanese in this area.
Now looking candidate for Customer Service as below ;

– Male or female , Age 22 – 35 years old
– Welcome for new graduate
– Have experience over 1 year in customer service , interpreter or relate field.
– Good communicate in Japanese : JLPT N2 UP
– Salary : THB30,000~THB60,000 (Included allowance)
*Probation (Training) term : will stay at Bangkok (This support fee is included in salary)

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed