รับสมัครงานตำแหน่ง — R&D Supervisor

2020.12.28ประเภทธุรกิจ Manufacturing & Export Foods
ตําแหน่ง R&D Supervisor
เงินเดือน 18000-30000
สถานที่ทํางาน Nonthaburi

Detail

*ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า *ศึกษาข้อมูลกฎหมายอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ *ศึกษาโครงงานวิจัย และบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ * ประเมินความเสี่ยง และอันตรายในผลิตภัณฑ์ใหม่ *ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด *ศึกษาและประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเพื่อกาหนดอายุการเก็บรักษาที่เหมาะสม


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 25-30

ภาษา Good command in English

ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร การถนอมอาหารบรรจุกระป๋อง กะทิ และผัก-ผลไม้ตามฤดูกาล บรรจุกระป๋อง โดยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปทั่วโลก
รับสมัครงานในตำแหน่ง R&D Supervisor 1 อัตราดังนี้
1. เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์, เทคโนโลยีการอาหาร, วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 ปี ขึ้นไป (หากเคยทาในโรงงานอาหารจะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel)ได้ดี
5. มีความเข้าใจข้อกาหนด และกฎหมายอาหารที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
6. มีความเข้าใจในด้านระบบมาตรฐานเบื้องต้นของโรงงาน เช่น GMP, BRC, HACCP, ISO9001
7. สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี

***************************

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed