เปิดรับสมัครงาน —- Engineer Coordinator (Japanese Speaking)


ประเภทธุรกิจ MFG-Automotive & Electronics Part
ตําแหน่ง Engineer Coordinator
เงินเดือน 20000-40000
สถานที่ทํางาน Pinthong IE. - Chonburi

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 23-30

ภาษา Good communicate in English & Japanese

บริษัทญี่ปุ่น โรงงานผลิตและประกอบอุปกรณ์เชื่อต่อสัญญาณถุงลมนิรภัยรถยนต์และชุดสายไฟรถยนต์
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จ.ชลบุรี
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Engineer Coordinator
– ชายหรือหญิง อายุ 23-30 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขา
– มีประสบการณ์ทำงานประสานงานหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นได้ดี

ความรับผิดชอบงาน
1. ประสานงานกับลูกค้า และหน่วยวานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกอุปกรณ์ของลูกค้า
2. จัดการ และควบคุมดูแลอุปกรณ์ที่เบิกจากลูกค้า
3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย/การคืน อุปกรณ์
4. ทำหน้าที่เบิก/คืน อุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในงานติดตั้งภายในโครงการ
5. ประสานงาน และ Support ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเบิก/คืนอุปกรณ์ในโครงการ เช่น วิศวกรผู้ดูแลโครงการ, ทีมผู้รับเหมา
6. ประสานงาน และติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed