รับสมัครตำแหน่ง — HR Officer


ประเภทธุรกิจ Trading - Cutting Tool
ตําแหน่ง HR Officer
เงินเดือน 20000-25000
สถานที่ทํางาน Pathumtani

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา Good command in English

Japanese trading of industrial fasters & other equipment ( Tool , Nut, Screw)
Location is in Pathumthani (Klong1)

Qualification :
– Male or female , age 25-35 years old
– Bachelor’s degree in any fields
– Have experience in HR function at least 3-5 years
– Good communicate in English

Job Description HR office.
1 Recruit & Selection
– Searchning the candidate in www.jobthai.com.
– Contact candidate and set up schedule to interview.
– Check up program for candidate before select.
2 Payroll
– Attendance record for all of employee (including late)
3 Legal Affaires for Japanese & Family
– Control notification 90 days
– Renew visa and work permit
4 Japanese allowance
– General booking (air ticket, hotel, restaurant, golf).
– Business oversea trip expense.
5 General Affairs
– Purchase Order.
– Medical fee for employee & other allowance.
6 Training
7 ISO Document

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed