เปิดรับสมัครตำแหน่ง — Admin Asst. Manager


ประเภทธุรกิจ 【TRD】Automotive Parts
ตําแหน่ง Admin Asst. Manager
เงินเดือน 30000-45000
สถานที่ทํางาน Chonburi

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 29-40

ภาษา English -Intermediate

บริษัทญี่ปุ่นนำเข้าและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์
สำนักงานตั้งอยู่ที่ อ.ศรีราชา – ชลบุรี
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Admin Asst. Manager (ADMIN + ACC SUPPORT)

– Female
– 30-40 years
– Can speak English about 2.6 up
– Attendance management of employees
– Contact to ACC Firm
– Support Japanese staff in Thailand and in Japan
– Salary : – 40,000 THB

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed