รับสมัครงานตำแหน่ง — Sales & Marketing (Japanese Speaking)


ประเภทธุรกิจ Trading - Valve&Powder Equipment
ตําแหน่ง Sales & Marketing (Japanese speaking)
เงินเดือน 2000-25000
สถานที่ทํางาน Samutprakarn

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 22-30

ภาษา Good communicate in Japanese (N3 up)


1.
2.
3.

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed