เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง –SENIOR ACC


ประเภทธุรกิจ 【MFG】Automotive Parts
ตําแหน่ง SENIOR ACCOUNTANT
เงินเดือน 25000-28000
สถานที่ทํางาน Samutprakarn

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 30-35

ภาษา English -Basic

โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เปิดรับตำแหน่ง SENIOR ACCOUNTANT
โดยปกติบริษัทใช้บริการสนง.บัญชีมาช่วยเช็คอยู่แล้ว แต่ก็ต้องการบัญชีภายในที่สามารถปิดบัญชีได้ด้วยก็จะดีกว่า ในอนาคตอาจจะไม่ได้ใช้สนง.บัญชี

รายละเอียดงานเบื้องต้น
– ตามinvoice
– cash flow
– บัญชีรับ-จ่าย
– Payroll (ในช่วงแรกจะมีให้ช่วยคิดเงินเดือนพนง. อนาคตจะเพิ่มตำแหน่งJunior ACC)
– มีลูกค้าหลักเจ้าเดียว
– ไม่เน้นภาษาอังกฤษ ให้ใช้ในการทำงานได้ก็พอ เพราะปกติจะมีล่ามประสานงานให้

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed