รับสมัครงานตำแหน่ง — Company Secretary


ประเภทธุรกิจ Manufacturing - Food product
ตําแหน่ง Company Secrtary
เงินเดือน 50000-70000
สถานที่ทํางาน Samutsakorn

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 28-35

ภาษา Good communicate in English

Company was a production of seasonings, instant foods and dehydrated vegetables for various food manufacturers.
Such as instant noodles manufacturers, snack manufacturers, meat product processors, frozen foods processors, etc
Location is in Samutsakorn
Looking for Company Secretary position as below ;
– Female only , age 28-35 years old
– Bachelor’s degree any field
– Have experience in secretarial , Manager asst. or relate at least 3-5 years
– Good communicate in English

ความรับผิดชอบ
-มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทตลาดหลักทรัพย์ (บริษัทมหาชน)
-ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้น
-มีความรู้ด้านกฎบัตร
(กฎบัตร: จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ)

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed