รับสมัครงานตำแหน่ง — ผจก.ฟาร์ม ( Farm Manager)

2021.04.19ประเภทธุรกิจ Japanese Agriculture business
ตําแหน่ง Farm Manager
เงินเดือน 30000-50000
สถานที่ทํางาน Petchaboon

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา Good communicate in English

We are in agriculture business which is selling high-quality Japanese vegetable and fruits that were grown with Japanese agricultural technologies.
We have been providing Japanese fruit tomatoes to more than 100 stores including 5-star hotels and Michelin star restaurants in Bangkok.
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.Thai nationality, Male or Female. Age is 25 – 35 years old
2.Minimum of 3 years experiences in Agriculture Business and Development or Consulting Advisor
3.Bachelor’s degree or above in Agriculture Business or related
4.Good communication in English, both speaking and writing
5.Good communication skills and relationship-building skills
6.Good command of computer literacy especially in MS Office
7.Enjoy working in an agile and collaborative environment

Job Description/Responsibilities:
1. Namnao farm manager (Petchaboon)
2. Monitoring numbers in every process of production tomato everyday including Growth survey, supply/drain water, pesticides, temperature, PH, EC etc.
3. Set a plan, make a hypothesis, and verify the result for making new plan for better cultivation.
4. Reporting Production Manager and Cultivation consultant in Japan.
5. Strategic Workforce Planning, Productivity Analyst

ลักษณะงาน / ความรับผิดชอบ:
1. ผู้จัดการฟาร์มน้ำหนาว (เพชรบูรณ์)
2. ตรวจสอบตัวเลขในทุกขั้นตอนการผลิตมะเขือเทศทุกวันรวมถึงการสำรวจการเจริญเติบโตการจัดหา / ระบายน้ำสารกำจัดศัตรูพืชอุณหภูมิ PH EC ฯลฯ
3. กำหนดแผนตั้งสมมติฐานและตรวจสอบผลลัพธ์เพื่อจัดทำแผนใหม่เพื่อการเพาะปลูกที่ดีขึ้น
4. รายงานผู้จัดการฝ่ายผลิตและที่ปรึกษาด้านการเพาะปลูกในญี่ปุ่น
5. การวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์นักวิเคราะห์ผลผลิต

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed