เปิดรับสมัครงาน — Painting Leader (หัวหน้าช่างพ่นสี)

2021.04.20ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (พลาสติก)
ตําแหน่ง หัวหน้าช่างพ่นสี (Painting Leader)
เงินเดือน 15000-25000
สถานที่ทํางาน นิคมฯ บางปู จ.สมุทรปราการ

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 25-35

ภาษา สื่อสารภาษาอังกฤษพอได้


บริษัทญี่ปุ่นผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนภายในรถยนต์ ซึ่งทำจากพลาสติก บริษัทลูกค้า เช่น PANASONIC AUTOMOTIVE SYSTEM (THAILAND)CO.,LTD.
TOYOTA TSUSHO(THAILAND)CO.,LTD.ฯลฯ
สถานที่ทำงาน นิคมฯ บางปู จ.สมุทรปราการ
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Paint Leader (หัวหน้าช่างพ่นสี)

– เศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
– ปวส.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, อิเล็กทรอนิกส์, ช่างยนต์, การผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงาน Robot พ่นสีชิ้นงานพลาสติก, ควบคุม, ปรับโปรแกรม, แก้ไข ในกรณีงานพ่นสีมีปัญหา มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
– สามารถตัดสินใจในเรื่องคุณภาพงานพ่นสี และติดต่อกับ Supplier ได้
– มีความรู้เกี่ยว IATF16964, ISO 14001, ISO 45001
– มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา และมีความเป็นผู้นำ

Duties & Responsibilities:
– ดูแลและควบคุม/ตรวจสอบ/ติดตามการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต
– ตรวจสอบกระบวนการผลิตประจำวัน
– วิเคราะห์ปัญหาของเสียและวิเคราะห์ปัญหากระบวนการผลิตเพื่อหาแนวทางแก้ไข
– ควบคุมและ วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร Preventive Maintenance
– ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
– ออกแบบโปรแกรมที่ใช้ในการพ่นสี และ เพิ่มประสิทธิภาพ เพี่อลดการสูญเสียระหว่างผลิต
– ออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต กระบวนการพ่นสี
– ควบคุมดูแลจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอบรมให้กับพนักงาน

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed