เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง –IT Supervisor

2021.05.08ประเภทธุรกิจ 【MFG】Steel/Metal 【MFG】Autoparts
ตําแหน่ง IT Supervisor
เงินเดือน 30000-50000
สถานที่ทํางาน Pathumthani

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 28-40

ภาษา English -Daily Japanese -unknown

Position : IT Supervisor
-ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
-มีประสบการณ์ทำงาน IT หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
-สื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
-เงินเดือนตามประสบการณ์

ความรับผิดชอบ
-เขียน ระบบ MIS (Management Information System)
-เขียน Web
-ดูด้าน Network และระบบ IT ของโรงงาน
Contract Period

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed