รับสมัครงานตำแหน่ง — ล่ามภาษาญี่ปุ่น (N1 only)


ประเภทธุรกิจ Steel & Metal
ตําแหน่ง Interpreter (N1)
เงินเดือน 35000-60000
สถานที่ทํางาน Rayong

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 21-35

ภาษา Fluent in Japanese (N1)


Japanese leader in steel & metal manufacture.
Position : Interpreter (N1)
-Male/Female age 22-35 Years old.
-Welcome to New graduate
-JLPT N1 only

Working place : Amata City(Rayong)Industrial Estate

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed