เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — Digital Marketing

2021.06.18ประเภทธุรกิจ Logistics Service
ตําแหน่ง Digital Marketing
เงินเดือน 70000-100000
สถานที่ทํางาน Samutprakarn

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 35-45

ภาษา Good command in English

(คุณสมบัติ)

– Male or female , 35-45 years ol
– Bachelor’s Degree in marketing , digital marketing or relate fields
– Have experience in marketing more than 5 years in Logistics or e-commerce business
– Have experience in Planning marketing , Promote , market channel
– Able to business trip in Asian zone
– If lived in China is advantage

Job Description หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วางแผน คิดกิจกรรมส่งเสริม โปรโมทแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของบริษัท
2. ติดต่อสานสัมพันธ์กับสื่อภายนอก องค์กรความร่วมมือ วิทยาลัย สถาบันหน่วยงานของรัฐ องค์กรทางสังคมต่างๆและสถาบันของจีน และดำเนินการ
บำรุงรักษาที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง
3. คิดการตลาดแนวใหม่ๆที่สามารถดึงดูดผู้ใช้รายใหม่และจัดกิจกรรมโปรโมทเพื่อให้ความมูลกับผู้ใช้รายใหม่ที่สนใจ
4. วิเคราะห์ข้อมูลส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตลาด ลดต้นทุนของโปรโมทและการหาลูกค้าเพิ่มปรับปรุงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
และติดตามผลการวิเคราะห์
5. บริหารเว็บไซต์ของบริษัท IDของWeChat และสื่อออนไลน์อื่น ๆและร่วมมือกับทีมงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ จัดเตรียมเนื้อหาที่สมบูรณ์ จัดทำ
สิ่งต่างๆเพื่อส่งเสริมแบรนด์และการขาย ฯลฯ
6. ศึกษาสภาพตลาด ติดตามการพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งและกฎระเบียบของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานการ
วิเคราะห์และวิจัยอย่างสม่ำเสมอให้พื้นฐานที่สำหรับกลยุทธ์การตลาดและแผนการตลาดที่ตามมา เสนอแผนการขายและการส่งเสริมกลยุทธ์ที่ดีที่สุด

สอบถามเพิ่มเติม/ส่งเรซุเม่ที่ priyapat@personnelconsultant.co.th

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed