เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — SALES

2021.07.19ประเภทธุรกิจ Manufacturing -Mold / Die Casting
ตําแหน่ง SALES
เงินเดือน 20000-40000
สถานที่ทํางาน Samutprakarn

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-40

ภาษา English : Intermediate

รายละเอียดงาน
ทำงานทั้งในออฟฟิศและออกพบลูกค้า
จัดทำใบเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
รับผิดชอบยอดขายและดูแลฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
ออกพบลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามการใช้งานผลิตภัณฑ์ และรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า
วิเคราะห์และวางกลยุทธ์ในการขาย
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
ผู้หญิง อายุ 20-30 ปี
จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย 3 ปีขึ้นไป
สื่อสารภาษาอังกฤษและจีนกลางได้
มีรถ มีใบขับขี่
สมารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed