เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — Japanese Translator

2021.07.20ประเภทธุรกิจ Japanese Translator
ตําแหน่ง Manufacturing - Plastics/Forming fabrics
เงินเดือน 25000-50000
สถานที่ทํางาน 304 IE. - Prachinburi

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา Good communicate in Japanese & English

บริษัทญี่ปุ่น โรงงานผลิตเกี่ยวกับพลาสติก โรงงานตั้งอยู่ที่ นิคมฯ304 จ.ปราจีนบุรี
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Japanese Translator) 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. แปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย,ไทย-ญี่ปุ่น ในงานทรัพยากรบุคคล งานบัญชี และงานแปลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย, ใน office, ในการประชุม รวมถึงงานแปลเอกสาร
2. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารญี่ปุ่น หรือ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศหญิง, อายุไม่เกิน 35 ปี , สัญชาติไทย
2. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ด้านการแปลภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ในการแปลภจษในงานทรัพยากรบุคคล บัญชีและงานกฎหมาย
4.สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ได้ระดับ 2
5. สามารถทำงานในจังหวัดปราจีนบุรีได้

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed