เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — IME (Injection Mold)

2021.07.29ประเภทธุรกิจ Manufacturing-Plastics
ตําแหน่ง IME (Injection Mold)
เงินเดือน 15000-22000
สถานที่ทํางาน Ayutthaya

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 22-26

ภาษา English : Daily communicate

Position : IME (Injection Mold)

รายละเอียดงาน
1.จัดเตรียมข้อมูลและข้อกำหนดสำหรับการทดลองและตรวจเช็คแม่พิมพ์ใหม่( Trail mold , Check mold )
2.วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจาดแม่พิมพ์และกระบวนการฉีด
3.ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและผู้ผลิตแม่พิมพ์เพื่อการแก้ไข
4.ดู Mold Drawing , Injection machine drawing
5.งานอื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศ ชาย อายุ 22-26 ปี
-วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวะกรรมแม่พิมพ์ , เทคโนโลยีแม่พิมพ์และเครื่องมือ
-ประสบการณ์ทำงาน : 0-2 ปี
-มีพื้นฐาน CATIA Program , การอ่าน Mold Drawing
-สามารถใช้เครื่องฉีดพลาสติก Toshiba เพื่อหาค่า Injection Condition สำหรับแม่พิมพ์ใหม่
-สามารถใช้เครื่องมือวัด Vernior , Micro meter , Hight gauge
-มีความรับผิดชอบสูงกรณีมีงานเร่งด่วนสามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่บริษัทได้
-ถ้ามีทักษะการแก้ไขแม่พิมพ์ ECI,Tuning,Mold modify หรือ ชิ้นงานฉีดได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed