เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — QAE Staff

2021.07.29ประเภทธุรกิจ Manufacturing-Plastics
ตําแหน่ง QAE Staff
เงินเดือน 18000-25000
สถานที่ทํางาน Prachinburi

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-30

ภาษา English : Daily communicate

Position : QAE Staff ( Prachinburi Plant)
รายละเอียดงาน
-พัฒนาและดำเนินการขั้นตอนการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานทีลูกค้าร้องขอหรือมาตรฐานเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์
-ดูแลจัดการ การ Calibrate เครื่องมือวัด ( Measuring Instrument) ให้เป็นไปตามแผน
-ดูแลจัดเครื่องทดสอบ ( Testing Chine) เครื่องมือวัด ( Measuring Instrument) ให้เป็นไปตามแผนและให้อยู่ในสภาพพรองใช้งาน
-ออกเอกสารรับรองผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ รวมถึงร่วมวิเคราะห์สาเหตุกรณีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศ ชาย / หญิง
-อายุ 25-30 ปี
-วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวะกรรมเครื่องกล อุตสาหกรรมการ,ไฟฟ้า,เครื่องมือวัด หรือสาขาเกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในงาน ห้อง Test หรือ Calibrate
-มีความสามารถในการวางแผน จัดการ การทำงานด้วยตนเอง
-มีความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น หรือ อังกฤษ จะพิจารณาพิเศษ

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed