รับสมัคร CNC (Cam program) /มีประสบการณ์แม่พิมพ์พลาสติก/เขียนโปรแกรมเครื่อง CNC/ออกแบบแม่พิมพ์ใช้ UG,NXได้/จ.สมุทรปราการ


ประเภทธุรกิจ Manufacturing-แม่พิมพ์พลาสติกและชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ตําแหน่ง CNC (CAM program)
เงินเดือน 20,000-25,000
สถานที่ทํางาน Samutprakarn

Detail

รายละเอียดงาน 1.เขียนโปรแกรมเครื่อง CNC CAD/CAM For CNC Program 2.ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก โดยใช้โปรแกรม UG/NX ได้ดี 3.ประสานงานกับฝ่ายหรือแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4.ชี้แจง แก้ไขปัญหาต่างที่เกี่ยวข้อง และหามาตรการป้องกันปัญหา 5.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายหรือหญิง (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาไม่ต่ำ กว่า ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับแม่พิมพ์พลาสติก โปรแกรมเบื้องต้นที่ต้องใช้เป็น NX,UG เป็นหลัก สามารถใช้โปรแกรม CIMATRON /CATIA /SOLID WORK /VISI ได้

 • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
 • อายุ23-35
 • ภาษาEnglish - basic

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed   รายละเอียดงาน
  1.เขียนโปรแกรมเครื่อง CNC CAD/CAM For CNC Program
  2.ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก โดยใช้โปรแกรม UG/NX ได้ดี
  3.ประสานงานกับฝ่ายหรือแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  4.ชี้แจง แก้ไขปัญหาต่างที่เกี่ยวข้อง และหามาตรการป้องกันปัญหา
  5.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชายหรือหญิง (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุไม่เกิน 35 ปี
  จบการศึกษาไม่ต่ำ กว่า ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับแม่พิมพ์พลาสติก
  โปรแกรมเบื้องต้นที่ต้องใช้เป็น NX,UG เป็นหลัก
  สามารถใช้โปรแกรม CIMATRON /CATIA /SOLID WORK /VISI ได้

  ***สนใจสมัครงานติดต่อ จิติพร โทร.081-8680462 หรือส่งเอกสารสมัครงานได้ที่ jitiporn@personnelconsultant.co.th or jitiporn@pcmt.in.th***