รับสมัคร Purchase (Japanese speaking) / อายุไม่เกิน 35ปี / มีประสบการณ์/สื่อสารได้ทั้งอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 / จ.สมุทรปราการ


ประเภทธุรกิจ Manufacturing & Trading - Electronic parts
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อฝ่ายภาษาญีปุ่น (Purchase)
เงินเดือน 30,000-40,000
สถานที่ทํางาน Samutprakarn

Detail

Follow up part delivery on time Follow up confirm PO. From vender Update delivery status Check and update material storage Issue PO. Follow up pull in delivery Related with BOI Clearance for oversea supplier Cost down and payment term requirement Set up unit price Negotiate with supplier Coordinate with etc. section concern Daily report and solving problem

 • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
 • อายุ25-35
 • ภาษาEnglish - Good Japanese - N2 level

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  – Male/Female only

  – Age less than 35 years old.

  – Bachelor degree in related field.

  – Experience of purchase raw material more than 2 years in Electronics Manufacturing business

  – MS Office Excel (formula : V lookup, pivot table, sum if, sum product, etc.)

  – Good relationship and positive thinking.

  – High responsibility and keep confidential.

  – Good command in English and Japanese (N2 level up)

  *** สนใจติดต่อ จิติพร โทร.081-8680462 หรือส่งเอกสารสมัครงาน jitiporn@personnelconsultant.co.th or jitiporn@pcmt.in.th***