เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — Design Engineer


ประเภทธุรกิจ Trading - Automatic Machine
ตําแหน่ง Design Engineer
เงินเดือน 20000-40000
สถานที่ทํางาน Samutprakarn

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 25-40

ภาษา Good communicate in English

Design Engineer (19812)
Japanese trading : Automatic Machine
Location : Bangkok
Salary :

Design Engineer of Automatic Machine (industrial machines)
Number of applicants: 1 person
1. age:27-40
2. Bachelor’s Degree Mechatronic Engineer, Mechanical Engineer or any related Field
3. Design Automation Machine
4. At least 3-5 years of design work for automatic machines (industrial machines)
5. Can use AUTO CAD 2D, Solidwork (3D), Excel, Word

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed