ประเภทธุรกิจ MEDICAL DEVICES
ตําแหน่ง Purchase
เงินเดือน 25000-35000
สถานที่ทํางาน Phatumthani

Detail

Purchasing and Import material


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 28-39

ภาษา English


BUSINESS:MANUFACTURER AND EXPORTER OF BLOOD TUBING LINES AND AV FISTULA SETS INFUSION SETS, BLOOD BAG SYSTEM, PLASMA COLLECTION AND OTHER DISPOSABLE MEDICAL DEVICES

QUALIFICATION
– Female age 28-39
– Bachelor or Higher
– 2 years experience in Purchase

WORK TIME
MON-FRI AND SAT(COMPANY’S RULE)

BENEFIT
– Free Lunch
– Uniform
– Medical expense
– Provident Fund
– Annual Leave
– Social Security
– Other

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed