เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — PLC Technical


ประเภทธุรกิจ MFG】Precision Parts
ตําแหน่ง PLC Technical
เงินเดือน 15000-35000
สถานที่ทํางาน Saraburi

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 21-38

ภาษา Can communicate in English

POSITION : TECHNICIAN PLC

JOB DESCRIPTION
1. Study and analyze problems in the line production and solve the problems with engineer team.
2. Performed duties , as assigned.

Gender : Male and Female (21-38 Years old)
Education : High Vocational Certificate in Electronics, Electrical power or related fields.
– knowledgeable about PLC program. (Can read, draw and use PLC)
– knowledgeable about Milling, Drilling Machine and Can use Milling, Drilling Machine in work.
– Can read and understand about Drawing (better)
– Can communicate in English and can use computer for working

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed