บสมัครงานตำแหน่ง Lawyer


ประเภทธุรกิจ Trading - Chemical
ตําแหน่ง Lawyer
เงินเดือน 25000-40000
สถานที่ทํางาน Samutprakarn

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 28-35

ภาษา Good command in English

Japanese company type of Business : ขายสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
Location : BANGPHLI, SAMUTPRAKARN (ถนนกิ่งแก้ว บางพลี สมุทรปราการ)
วัน เวลาทำงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30-17.30
รับสมัครงานตำแหน่ง Lawyer

JobDescription
– Handle about the agreement & Contracts of Company
– Advice about the Business Law
– Development of legal documents, including contracts

– จัดการเกี่ยวกับข้อตกลงและสัญญาของบริษัท
– แนะนำเกี่ยวกับกฎหมายทางธุรกิจ
– การพัฒนาเอกสารทางกฎหมายรวมถึงสัญญาต่างๆ ของบริษัท

Qualification
– Males / Females
– Age : around 28-35
– Education : Bachelor Degree in Law
– Experience : 3-5 Years up

สวัสดิการ
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพ
– โบนัส 2 ครั้งต่อปี

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed