รับสมัคร Sales Engineer / ผู้หญิงเท่านั้น / จบสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรม/มีประสบการณ์ขายสินค้าแม่พิมพ์,โมลด์ / มีรถส่วนตัว / สถานที่- จ.สมุทรปราการ


ประเภทธุรกิจ Manufacturing - Mold แม่พิมพ์
ตําแหน่ง Sales Engineer
เงินเดือน 25,000-30,000
สถานที่ทํางาน Samutprakarn

Detail

-ทำงานทั้งในออฟฟิศและออกพบลูกค้า -จัดทำใบเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง -ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท -รับผิดชอบยอดขายและดูแลฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด -ออกพบลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามการใช้งานผลิตภัณฑ์ และรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า -วิเคราะห์และวางกลยุทธ์ในการขาย -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • คุณสมบัติ เพศหญิง
 • อายุ25-35
 • ภาษาEnglish - Fair

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  คุณสมบัติ
  ผู้หญิง อายุ 20-30ปี
  จบปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
  มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย 3 ปีขึ้นไป สินค้าเกี่ยวกับแม่พิมพ์ , โมลด์
  สื่อสารภาษาอังกฤษและจีนกลางได้
  มีรถ มีใบขับขี่
  สมารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้

  ***สนใจติดต่อที่ จิติพร โทร.081-8680462 หรือส่งประวัติสมัครงานที่ jitiporn@personnelconsultant.co.th