ผู้ช่วยผู้ฝ่ายควบคุมการผลิต / มีประสบการณ์ 5ปีขึ้นไป / สถานที่ จ.สมุทรปราการ


ประเภทธุรกิจ PLASTIC INJECTION MOLDING FOR OA MACHINE AND AUTO PARTS
ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
เงินเดือน 40,000
สถานที่ทํางาน Samutprakarn

Detail

มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวามของฝ่ายควบคุมการผลิต หรืออย่างน้อยมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้ในอนาคต เมื่อเป็นงานควบคุมการผลิตโดยเฉพาะ จำเป็นที่ต้องวิเคราะห์วิธีการอื่นๆ ผลผลิต ต้นทุน ฯลฯ และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงในสถานที่ทำงานได้ นอกจากนี้ ยังเป็นบุคคลที่สามารถรวามวางแผนธุรกิจประจำปีกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นได้ ต้องมีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการจัดการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

 • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
 • อายุ33-45
 • ภาษาEnglish - Fair

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  อายุ: 33-45 ปี

  เพศ: ไม่จำกัด

  ภาษา: อังกฤษ (การสนทนารายวันขึ้นไป)

  การศึกษา: จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

  มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป

  ***สนใจติดต่อ จิติพร โทร.081-86804962 หรือส่งเอกสารสมัครงานที่ jitiporn@personnelconsultant.co.th***