ล่ามและธุรการ ภาษาญี่ปุ่น N2 / ผู้หญิงและรับจบใหม่เท่านั้น / สถานที่ จ.สมุทรปราการ

2021.09.29ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING STAINLESS STEEL WIRE & DIAMOND DIES
ตําแหน่ง INTERPRETER & ADMIN (JAPANESE SPEAKING)
เงินเดือน 25000
สถานที่ทํางาน สมุทรปราการ

Detail

- ล่าม,แปลเอกสาร+งานธุรการ

 • คุณสมบัติ เพศหญิง
 • อายุ22-25
 • ภาษาJapanese - N2 up

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed   – Female
  – age 22-25
  – New graduated only
  – Japanese : 2.7 up (MUST have N2 up only)