ล่ามภาษาญี่ปุ่น / มีประสบการณ์ล่ามอย่างน้อย 5 ปี / สถานที่ จ.ฉะเชิงเทรา


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - AUTOMOTIVE PART
ตําแหน่ง INTERPRETER (JAPANESE SPEAKING)
เงินเดือน 40,000-55,000
สถานที่ทํางาน ฉะเชิงเทรา

Detail

Job detail 1.To support each Department by translates between Japanese and Thai language. 2.Documents translates Japanese To Thai & Thai To Japanese. 3.To support and take care Japanese executive. 4.Prepare Documents for support Japanese executive or whom it may concern. 5.Interpret in the Manager meeting. 6.To support and coordinate between Japanese and Thai staff. 7. At least 1-2 years working experiences in Japanese interpreter. 8.Good command in Japanese. 9.Others duties assigned by Superior

 • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
 • อายุ28-35
 • ภาษาEnglsih - Good Japanese - Good

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  -M or Fe , age 28 years up

  -Bachelor’s degree in related field.

  -Exp. about Japanese interpreter 5 years up

  -Good in English & Japanese (N 1,2,3,)