QC Leader , Work at BANGPOO NORTH INDUSTRIAL ESTATE ,Samutprakarn

2021.10.14ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์โดยการพิมพ์สกรีน
ตําแหน่ง QC Leader
เงินเดือน 20,000 -35,000
สถานที่ทํางาน BANGPOO NORTH INDUSTRIAL ESTATE ,Samutprakarn

Detail

1.วางแผนการตรวจสอบชิ้นงานให้ตามแผนการผลิต และคุณภาพชิ้นงานตรงตามความต้องการของลูกค้า 2.ควบคุมการดำเนินงานแผนก QC ให้เป็นไปตามแผน 3.บริหารควบคุมและปรับปรุงการทำงานในแผนกให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ตรวจสอบชิ้นงาน Good/NGได้ถูกต้อง) 4.แจ้งปัญหา NG ที่ตรวจสอบพบจากชิ้นงาน แก่แผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและดำเนินการแก้ไข 5.รวบรวมและสรุปผลการทำงานแผนก Inspection แล้วรายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.ดำเนินงานเป็นคณะทำงาน ISO และนำระบบ ISO ไปปฏิบัติในการทำงาน 7.จัดการและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบวินัยของบริษัท และนโยบายของบริษัท 8.อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 28-37

ภาษา -ภาษาอังกฤษ

เปิดรับ ตำแหน่งงาน QC Leader

โรงงานญี่ปุ่น : ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์โดยการพิมพ์สกรีน

วันทำงาน: วันจันทร์-ศุกร์ (เสาร์เว้นเสาร์) เวลา 08.00-17.00 น.

Base Salary: 20,000- 35,000 THB/Month

สวัสดิการ
– ค่าเดินทางเดือนละ 1,000 บาท/เดือน
– ค่าตำแหน่ง เดือนละ 1,000 บาท/เดือน
– เบี้ยขยัน 350-700 บาท/เดือน
– เบี้ยเลี้ยงเมื่อทำงานเกินเวลา หรือ ออกนอกสถานที่
– ยูนิฟอร์มฟรี 3 ชุด/ปี รองเท้าฟรี 1 คู่/ปี
– ค่าอายุงาน ขึ้นอยู่กับงานและพนักงานแต่ละท่าน
(5,000/10,000/15,000/20,000/30,000)
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ท่องเที่ยว /กีฬาสี
– ประกันอุบัติเหตุ
– ปรับค่าจ้างประจำปี
– โบนัสตามประกอบการ
– เงินลาพักร้อนร้อนคืน (กรณีไม่ใช้สิทธิ์ลาพักร้อน) หลังผ่านโปร 6 เดือน
– อื่นๆ ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชายหรือเพศหญิง
-อายุ28-37 ปี
-จบปริญญาตรี ยินดีรับทุกสาขา
-มีประสบการณ์การทำงานในด้านการตรวจสอบคุณภาพ(QC) ระยะเวลา2-5 ปี
-มีบุคลิกลักษณะเป็นผู้นำและมีไหวพริบแก้ปัญหาเป็นอย่างดี
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้
-ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้

หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume เข้ามาได้ที่ : siripa@personnelconsultant.co.th
หรือติดต่อสอบถามข้อมูล 098-2591483 (พลอย)

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed