รับสมัครงานตำแหน่ง — Senior ISO Coordinator

2021.11.02ประเภทธุรกิจ Manufacturing - Automotive part (Aluminuim)
ตําแหน่ง Senior ISO Coordinator
เงินเดือน 22000-30000
สถานที่ทํางาน Chachoengsao

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 26-35

ภาษา Intermediate in English

บริษัทผลิตอลูมิเนียมเพื่อบริษัทก่อสร้างและอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยเฉพาะยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
โรงงานตั้งอยู่ที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
รับสมัครงานตำแหน่ง — Senior ISO Coordinator

คุณสมบัติ
– ชายหรือหญิง อายุ 26-35 ปี
– ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ต้านการควบคุมคุณภาพและการตรวจระบบ Internal Audit อย่างน้อย 2-3 ปี
– มีความรู้เรื่องระบบประกันคุณภาพและข้อกำหนด ISO 9001/IATF 16949

Job Description
1.ประสานงานการตรวจติดตามภายใน
2.ประสานงานการหาสาเหตุ แนวทางการแก้ไข ข้อบกพร่อง
3.ประสานงานการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนต
4.สรุปผลประสิทธิภาพประสิทธิผลของกระบวนการ Follow up ในการประชุม Plant Quality Meeting ในทุกเดือน

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed