รับสมัครงานตำแหน่ง — CREATIVE CONTENT CREATOR

2021.11.02ประเภทธุรกิจ Manufacturing - Aluminium
ตําแหน่ง CREATIVE CONTENT CREATOR
เงินเดือน 25000-30000
สถานที่ทํางาน Chachoengsao

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-33

ภาษา Intermediate in English

บริษัทผลิตอลูมิเนียมเพื่อบริษัทก่อสร้างและอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยเฉพาะยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
โรงงานตั้งอยู่ที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — CREATIVE CONTENT CREATOR

คุณสมบัติ
– ชายหรือหญิง อายุ 25-33 ปี
– ปริญญาตรีสาขาออกแบบกราฟิก/มัลติมีเดีย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในงานเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก/มัสติมีเดีย หรืองานที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้งานโปรแกรม CAD & 3D
– สามารถใช้งานโปรแกรม Graphic Design (Photoshop. IIlustrator. etc.)
– สนใจการตลาดออนไลน์และเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ มีความคิตริเริ่มสร้างสรรค์และไอเดียแปลกใหม่
– มีทักษะในการใช้ภาษาและการเขียน Copy writing

Job Description
1.ออกแบบ จัดทำ content (เนื้อหา บทความ ภาพนิ่ง วีดีโอ ฯลฯ) สำหรับใช้ในสื่อต่างๆ
2.วางแผนและดำเนินการเผยแพร่ content ผ่านช่องทางต่างๆ
3.ออกแบบกราฟิกและจัดทำสื่อสำหรับสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล
4.ออกแบบกราฟิกและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับสนับสนุนการขาย
5.ออกแบบจัดทำเครื่องมือสนับสนุนการขายและสื่อส่งเสริมการตลาด.
6.บริหารสต็อกสื่อและเครื่องมือสนับสนุนการขายให้เพียงพอกับการใช้งาน
7.ควบคุม ดูแลการคัดแยกขยะให้ถูกประเภท และ ความปลอดภัยในการทำงาน
8.ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed