รับสมัคร Foreign Trade Control / มีประสบการณ์ import-export , BOI , Logistic / มีความรู้ด้าน IATF16949, ISO14001 / ปราจีนบุรี

2021.12.08ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - ELECTRONIC
ตําแหน่ง Foreign Trade Control
เงินเดือน 20,000-30,000
สถานที่ทํางาน ปราจีนบุรี

Detail

Detail of Job Import · Recive import documents from shipper or purchasing. · Check the correct peint cn dcuments for preparing customs clearance proces. · Checking and confim the invoice with BP and purchasing · Submit data to BOI for geting the approval before import. · Send document to shipping for processing draft entry. · Check drat import entry and confinm to shipping before process. · Follow up status of shipment (Air / Vessel schedulc) · Infom delivery plan to all concem before deliver to Factory. · Follow up all of export entry 0409 and kcep the complcted set. · Preparing payment bill to accounting. Import from Cross border SET-SEKH · Reccive documents from shipper and shipping. · Chccking invoice & packing list and Forn D before process. · Check dait import entry and confim to shipping for next process. · Follow up impart entiry 0409 Export · Support tcam and helping to coordinate all problem. BOI · Rccive the export list from cam for prcparing cut stock raw material. · Download exyport decument from IC sjstem for cutting stock. · Preparing data for subniting to IC. · Retumn report V to supplier afier roccived the appronal. · Praparing cut stock report and the remaining balance. · AppIying for adding new formula revise formula. · Applying for adding max stock or revisc max stock. · Prepaing the invoico for procssing export BOl scTup. · Coordinate wih ouside company for export scrap and destruction Preparing payment from IC to accounting.

 • คุณสมบัติ เพศหญิง
 • อายุ30-35
 • ภาษาENGLISH - GOOD

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  Qualification

  · Female, Age 30 – 35 years.

  · At least experience 3 – 5 years in import / export business, logistics operation and BOI

  · Bachelor’s degree in any field.

  · Good computer skill.

  · Strong communication and Good English skill.

  · Positive attitude at work and good team player.

  · Able to work under pressure.

  · Knowledge IATF16949, ISO14001